Daily Archives: 7 de Marzo de 2013

ARQUITECTURA ROMÁNICA

 • Os edificios máis representativos son relixiosos: templos ( igrexas e catedrais)  e mosteiros.

 • Elementos de soporte:

  • Muros de pedra grosos con escasas ventás e aberturas. Dan aos edificios unha imaxe pesada e robusta, ademáis de facer que nos interiores teñan unha escasa iluminación.

  • Piares e columnas con capiteis decorados.

  • Contrafortes: piares adosados ao exterior dos muros para axudar a soportar o peso das cubertas.

 • Elementos soportados:

  • Arco de medio punto.

  • Bóveda de canón, formada pola prolongación do arco de medio punto.

 • Planta:

  • Planta de cruz latina: brazo lonxitudinal máis longo que o transversal, chamado transepto. Normalmente ten tres naves: unha central máis alta que as dúas laterais.

  • Planta basilical: dun só brazo, lembrando ás basílicas romanas.

  elementos arquitectura romanico

arq romanico