Arquivo do blog

AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS

A partir dos paralelos e meridianos 🙂 podemos localizar un punto calquera da Terra sobre a superficie terrestre.

Podémolo facer calculando as súas coordenadas xeográficas: 🙂

  •  LATITUDE: Distancia medida en graos que hai desde calquera punto da Terra ó Ecuador. Pode ser ata 90º Norte ou Sur.

  • LONXITUDE: Distancia medida en graos que hai desde calquera punto da Terra  ó Meridiano 0 ou de Greenwich. Pode ser ata 180º Leste ou Oeste

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

COMO BUSCAR UN PUNTO MEDIANTE COORDENADAS

XOGAMOS

XOGAMOS COS LONXITUDE E A LATITUDE

BUSCAMOS COORDENDAS DE DIFERENTES CIDADES

¿Sabes que son as Antípodas ? 🙂 Pois aquí tes dous enlaces para poder calcular a de calquera lugar da Terra: