Arquivo do blog

GALERÍA ARTE CRISTIÁ DA IDADE MEDIA

PINTURA GÓTICA

 • Soporte:

  • Os muros van desaparecendo e son substituídos polas vidrieras policromadas ( de cores ).

  • Xorde a pintura sobre lenzo e táboa.

 • Técnica do óleo: As cores disólvense en aceites, tardando máis en secar polo que se poden levar a cabo retoques, pintar con máis calma, obter efectos variados … Esta técnica revoluciona a pintura.

 • Temas: sen deixar de representarse temas relixiosos, toman maior importancia os temas profanos, urbanos e burgueses.

 • Caracteristicas xerais similares á escultura: Gáñase en naturalidade e expresividade. Búscase a perspectiva e profundidade.

 • Por outra parte, os autores das obras son recoñecidos como artistas: os flamencos Van Eyck e Van der Weiden, o italiano Giotto ou o holandés O Bosco.

pintura gotico

PINTURA ROMÁNICA

Igual que na escultura, a pintura románica está presente na arquitectura:

 • Soporte: os muros do interior das igrexas. A pintura era parte integrante da arquitectura, de xeito similar á escultura.

 • Técnica do fresco: Sobre un muro cuberto de cal, se pintaba con cores diluidos en agua e cal. Tamén temos os exemplos das miniaturas dos libros e códices medievais.

 • Temas: representábanse figuras e temas relixiosos, relacionados coa Biblia.

 • Caracteristicas xerais similares á escultura: esquematismo, frontalidade, simetría ….

pintura románico