Arquivo do blog

GALERÍA ARTE CRISTIÁ DA IDADE MEDIA

ARQUITECTURA GÓTICA

O rexurdir das cidades e o ascenso dun novo grupo social cada vez máis poderoso – a burguesía – ten a súa manifestación nas catedrais e edificios civís ( sobre todo os pazos ), así como por temas profanos ( non relixiosos ). Por outra parte, se no Románico se tiña e transmitía a idea dun Deus xusticieiro e todopoderoso frente ao pecado, no Gótico vaise dar unha imaxe dun Deus máis humano e misericordioso. Así, vai ser unha arte máis naturalista e realista.

Na arquitectura gótica destaca por riba de todo a ansia de elevar os edificios, de verticalidade ( ansia de Deus, de tocar o ceo ) e o afán pola luz. Así os muros perden a función de soporte e son reemprazados por vidireiras.

A Saint Chapelle en 3D

 • Os edificios máis representativos son relixiosos( a catedral por riba de todo, símbolo da cidade ), pero tamén civís: pazos, casas do concello, lonxas, hospitais, universidades …

 • Elementos de soporte:

 • Muros de pedra lixeiros e reemprazados por vidrieiras. Dan aos edificios unha imaxe de lixeireza, ademáis de facer que nos interiores reine a luz.

 • Os piares e columnas adelgazan.

 • Os contrafortes sepáranse dos muros e sobre eles se apoian os arcobotantes .

 • Elementos soportados:

 • Arco apuntados ou oxivais.

 • Bóveda de crucería, formada polo cruce de varios arcos apuntados e que descansan sobra finascolumnas, que transmiten o peso das cubertas aos arcobotantes e contrafortes.

 • Planta de cruz latina coa nave central moi elevada e coa cabeceira moi desenvolvida ( deambulatorio ) polo que o transepto nos sobresae tanto coma no Románico. Pode chegar a ter ata 5 naves ou máis.

elementos arquitectura gotico

arq relixiosa gotico

arq gotico cicivl

ARQUITECTURA ROMÁNICA

 • Os edificios máis representativos son relixiosos: templos ( igrexas e catedrais)  e mosteiros.

 • Elementos de soporte:

  • Muros de pedra grosos con escasas ventás e aberturas. Dan aos edificios unha imaxe pesada e robusta, ademáis de facer que nos interiores teñan unha escasa iluminación.

  • Piares e columnas con capiteis decorados.

  • Contrafortes: piares adosados ao exterior dos muros para axudar a soportar o peso das cubertas.

 • Elementos soportados:

  • Arco de medio punto.

  • Bóveda de canón, formada pola prolongación do arco de medio punto.

 • Planta:

  • Planta de cruz latina: brazo lonxitudinal máis longo que o transversal, chamado transepto. Normalmente ten tres naves: unha central máis alta que as dúas laterais.

  • Planta basilical: dun só brazo, lembrando ás basílicas romanas.

  elementos arquitectura romanico

arq romanico