Arquivo do blog

4. OCCIDENTE: REINOS BÁRBAROS.

Despois da división do imperio e as conseguintes  invasións dos bárbaro, no imperio romano de occidente formáronse reinos xermánicos ( ou bárbaros ), entre os que destacamos o Reino Franco, o vándalo,  o ostrogodo, o lombardo, o anglo, o saxón …. O espazo deixado por todos este pobos bárbaros en Europa central e do leste  foi ocupado polos pobos eslavos.

 No ano 409 , suevos, vándalos e alanos entran en Hispania. Os romanos, no 415, buscan a axuda so visigodos . Estes vencen a vándalos e alanos, e  acurrunchan na Gallaecia aos suevos.

 • O reino suevo ( 411 – 585 ). Os suevos asentáronse na Gallaecia. Desde alí, con reis coma Requila ou Requiario loitaron contra os visigodos, ampliando os seus territorios cara Lusitania e Baetica. Os visigodos , co rei Teodorico II, venceron na batalla do Órbigo ( ano 456 ) e no 585, co rei Leovixildo, invadiron o territorio suevo.

 • O reino visigodo ( 507 – 711 ). Os visigodos instauran unha monarquía na Península que se integrou cos hispanos, romanizándose: recopilan as leis no Liber Iudicorum ( 654, Recesvinto ) ou convértense ao cristianismo ( 589, Recaredo ). No 711, os musulmás vencen na batalla de Guadalete e acaban co dominio visigodona antiga Hispania.

 Unha das consecuencias máis importantes da entrada dos pobos bárbaros nos territorios do imperio romano foi a ruralización da sociedade.

 • Os campesiños necesitan paz e seguridade para cultivar os campos. Sen elas, só queda a fame.

 •  As cidades necesitan subministro continuo de produtos alimenticios. Ante a inseguridade provocada polas invasións e polas guerras entre os reinos bárbaros, a xente abandonou as  cidades: Roma pasou de ter 1 millón de habitantes a só ¡ 10 mil !

 • As xentes perifrían vivir coma colonos ao amparo dun gran propietario de terras que vivía nas antigas vilas romanas.  Traballaban esas terras a cambio do pago dunha renda. A economía vaise reducindo case e exclusivamente á práctica da agricultura e gandería  para o autoconsumo, sen case comercio, industria e uso da moeda.

 Así ocorreu no destacado reino franco: Un dato pode darnos idea da situación: a Galia romana contaba cuns 10 millóns de habitantes; no S VII só tiña 3.

Coronación como Emperador de Carlomagno ( ano 800 )

 Na época da disnatía carolinxia. Carlomagno ( 742-814 ) intentou restablecer o antigo imperio romano de occidente conquistando territorios en Italia, norte da Península Ibérica e centro de Europa. Chegou a ser nomeado emperador no ano 800, con capital en Aquisgrán. Realmente, o imperio só durou ata o 843, ano do Tratado de Verdún, no que se reparte o imperio entre os tres fillos do sucesor de Carlomagno.Este tratado é a base do nacemento de Alemaña, Francia e Italia )

No goberno e administración deste imperio está a base do que será o futuro feudalismo. Carlomagono dividiu o imperio en:

 • Territorios: Condados , gobernados por un conde

 • Marcas: zonas frontreirizas que servían de defensa, dirixidas por un marqués. Un exemplo é a Marca Hispánica ( Navarra, Aragón e Cataluña ), fronteira co Islam.

  Condados da Marca Hispánica, fronteira con Al-Ándalus

 O emperador, así,  cedía territorios e poder a cambio de manter controlar o o imperio. Para manter o contacto con todos os territorios creou a figura do missi dominici: unha especie de que facía informes sobre a situación nos diferentes condados e marcas do imperio.

O missi dominici preséntase ante Carlomagno

As terras do imperio traballánse en grandes latifundios, moitas veces posesións dispersas polo territorio, que se dividían en :

 • Reserva señorial: terras do señor

 • Mansos: pequeñas leiras ( unidades de explotación familiar ) traballadas por campesinos ( libres ou servos ) que pagaban unha renda ( en produtos da colleita e traballo persoal ) ao señor.

  As terras señoriais

A situación no S IX empeorou debido a novas invasións ( normandos ou vikingos, desde o norte; búlgaros e húngaros polo leste ). A inseguridade aumentou e foi aproveitada por condes e marqueses para aumentar o seu poder. O feudalismo está a nacer.

Os normandos ou vikingos volven a traer a inseguridade á Europa Occidental no S IX

Advertisements

1. CRISE DO IMPERIO ROMANO. DIVISIÓN E CAÍDA.

No S III d.C. o Imperio Romano sufriu unha profunda crise:

 • Económica: Redución do número de escravos ( nos que se sustentaba o sistema económico ) e tamén de ingresos, aumentando asi os impostos: a poboación ,tanto urbana como rural, empobreceuse.

 • Social: Isto provocou o abandono das ciudades ( ruralización ) para convertérense en colonos ( pagaban unha renda por traballar a terra )

  A ENCOMENDACIÓN CAMPESIÑA
   “ Os campesiños pobres entréganse a outros máis poderosos que eles para que os defendan e protexan. Eu alabaría máis esta grandeza de ánimo dos poderosos ós que se encomendan os pobres se non fora porque o que eles chaman defender é expoliar ós pobres. A seguridade dos pais cómprase coa mirseria dos seus descendentes.”
  (Silviano: De gubernatione Dei; ano 440 )
 • Política: Corrupción, inseguridade, guerras civís provocadas polos xenerais do exército que utilizaban este en beneficio propio, ataque dos pobos bárbaros xermánicos …

 • Relixiosa: Por riba, a expansión do cristianismo a partires do 313 d.C. ( Edicto de Milán polo emperador Constantino que daba liberdade de culto aos cristiáns ) tamén influiu na crise do imperio xa que se negaba tanto o poder do emperador coma os deuses da relixión romana. O cristianismo foi relixión oficial  a partires do 380 d.C. ( Edicto de Tesalónica por Teodosio I )

No ano 395 d.C., Teodosio I dividiu o Imperio en dous: Occidente ( capital en Roma ) e Oriente ( capital en Constantinopla: nacemento do Imperio Bizantino ). Os pobos xermánicos foron atacando progresivamente o imperio ata que Odoacro, o caudillo dos hérulos,destrona ao último emperador Rómulo Augusto no ano 476 d.C.

Roma foi quen de conter  a esas tribos xermánicas durante séculos. Eses bárbaros estaban fascinados con ela. Non a podían conquistar, pero sí emigraban alí. No S IV formaban incluso parte do exército romano: ¡ Os bárbaros eran defensores do Imperio!. ¿Por que entón veu a catástrofe ? A superioridade romana debíase fundamentalmente ás súa organización e disciplina; en realidade, romanos e bárbaros usaban as mesmas armas. Coa crise, apareceu a anarquía e a desorde no imperio.

 O antigo imperio romano quedará dividido realmente en tres grandes espazos políticos e culturais: os reinos bárbaros ( Occidente ), o imperio bizantino ( Oriente ) e o Islam (Península arábiga e norte de África ). Observa o seguinte mapa: