Arquivo do blog

5. AS FORMAS O RELEVO

AS FORMAS DO RELEVO

O relevo continental. O relevo costeiro. O relevo submariño

♦ FORMAS DO RELEVO CONTINENTAL

♦   Chairas: áreas planas ou suavemente onduladas de menos de 200 m de altitude.

♦  Mesetas: chairas elevadas de máis de 200 m de altitude. Si se atopan entre cadeas montañosas a unha gran altitude, tamén reciben o nome de altiplanos. Exemplos: Meseta Central  Española, Meseta do Tíbet, Altiplano boliviano.

 ♦  Montañas: elevacións do terreo con forte pendente, que normalmente se  presentan formando conxuntos de:

 ♦ Serras: pequenos grupos de montañas, xeralmente  pertencentes a un grupo maior, dun macizo ou unha cordilleira. Por exemplo, a Serra do Barbanza, Serra de Gredos, …

♦ Macizos (fomados por montañas vellas, desgastadas pola erosión, de formas redondeadas) P.ex.: Macizo galego, Apalaches,…

♦ Cordilleiras ( formadas por montañas novas e altas ). P.ex: Alpes, Himalaia, Pirineos,…

 ♦ Depresións: zonas a menor altitudeque as terras que a rodean. Normalmente están percorridas por ríos, sendo así vales fluviais ou concas hidrográficas. P.ex.: val do Ebro, conca do Amazonas, …

 ♦  FORMAS DO RELEVO COSTEIRO 🙂

 A costa ou litoral é aquela zona das terras emerxidas ( dos continentes ou das illas ) que está en contacto co mar.

 Pode prersentar moi diversas formas:

 ♦ Praias: áreas normalmente recubertas de sedimentos ( normalmente area, pero poden ser pedras ) que proveñen da erosión das zonas costeiras.

♦ Cantís: terreos rochosos e escarpados, con fortes pendentes.

♦ Cabos: áreas da terra que penetran  no mar en forma de lingua.

♦ Golfos: ó contrario que os cabos, son entrantes do mar na costa. Si son pequenos e ben resgardados, chámanse baías.

♦ Rías: vales fluviais inundados polo mar

♦ Fiordes: vales glaciares inundados polo mar

♦ Penínsulas: extensións de terreo rodeadas polo mar por todas partes menos por unha, chamada istmo

 ♦  FORMAS DO RELEVO SUBMARIÑO 🙂

♦ Plataforma continental: suave pendente situada entre o bordo do continente ( a costa ) e os 200m de profundidade

 ♦ Noiro continental: brusco chanzo entre a plataforma continental e o fondo mariño

 ♦ Chairas abisais: chairas situadas entre 4.000 – 5.000 m de profundidade. Nelas temos:

 ♦ Dorsais ou cordilleiras oceánicas.

 ♦  Fosas oceánicas: profundas fendas nos fondos oceánicos. Poden ser moi profundas, como a de Challenger ( 11.033 m ) na fosa das Marianas ( Océano pacífico )