Arquivo do blog

5. A HIDROGRAFÍA EN MAPAS

OS GRANDES RÍOS DO MUNDO

OS RÍOS DE EUROPA

OS RÍOS DA PENÍNSULA IBÉRICA

* Ríos da vertente cantábrica: proveñen na súa maioría da Cordilleira Cantábrica, polo que son moi curtos, salvan unha gran pendente nun curto espazo ( son moi erosivos ) e son moi caudalosos.

Río da vertente atlántica: Na súa maioría discorren pola Meseta, son longos e cun caudal irregular ( no verán disminúen moito o seu caudal)

* Ríos da vertente mediterránea: son curtos, con irregular  caudal, moi escaso nos meses do verán.

OS RÍOS DE GALICIA

O relevo  galego, xunto coa abundacia de precipitacións, favorece a existencia dun elevado número de ríos, curtos, caudalosos e regulares. En Galicia temos 2 vertentes:

Cantábrica: moi curtos e con pendentes fortes.

Atlántica: son máis longos e caudalosos, pero con pendentes máis suaves.