Arquivo do blog

4. Os axentes externos: O Modelado do relevo.

As forzas ou axentes externos modelan o relevo,  através do cilco da erosión:

 ♦  Erosionan ,é decir,  desgastan o relevo

♦  Transportan, é decir, moven  os materiais erosionados.

♦  Sedimentan , é decir,  acumulan eses materiais en certas áreas

Fonte: Kalipedia

Esas forzas ou axentes externos son:

  •  A atmosfera: mediante

    •  cambios de temperatura

    •  o vento

  •  A auga: tanto en estado líquido ( mares, ríos, …) coma sólido ( glaciares )

  • Seres vivos: vexetación, animais e o ser humano