Arquivo do blog

MOVEMENTOS DA TERRA: TRASLACIÓN

Gaia, o planeta Terra, xira arredor do Sol. En dar unha volta completa tarda 365 días e 6 horas.

Polo tanto, as dúas primeiras consecuencias deste movemento de traslación teñen que ver coa medida do tempo:

 1. O ano de 365 días.

 2. O ano bisesto.🙂 Cada catro anos acumúlanse as 6 horas formando un novo día: 29 de febreiro.

Xa sabemos que o eixe terrestre está inclinado 23°27’, pero ¿inclinado respecto a que?, porque a Terra está “suspendida” no Universo.

O camiño que percorre a Terra no seu movemento arredor do Sol decribe unha órbita elíptica . Pois  o noso planeta está inclinado con respecto ó plano desa órbita. E as tres seguintes consecuencias da traslación terrestre teñen moito que ver con isto.

Os raios solares inciden con distinta inclinación nos distintos lugares e nas distintas épocas do ano. Nesta imaxe podémolo ver claramente:

Vemos claramente que as temperaturas son diferentes nas distintas zonas ( as temperaturas son máis baixas a medida que nos achegamos ós Polos ) e épocas do ano ( máis altas no verán e máis baixas no inverno ):

Pero, ¿por qué?.

A seguinte imaxe danos unha pista.

Vemos que a maior inclinación, maior superficie iluminada. Xa que logo, a mesma radiación solar estará máis repartida e a temperatura baixará. Así ocorre no Inverno e nos Polos.

Cunha incidencia máis perpendicular, a mesma radiación solar concentrarase nunha menor superficie e a temperatura será maior, Así ocorre no Verán e nas Zonas Tropicais.

As últimas tres consecuencias do movemento de traslación terrestre teñen unha relación estreita coa inclinación do eixe da Terra:

3. As estacións do ano ( Solsticios : verán e inverno / Equinoccios: primavera e outono ): nas distintas estacións as temperaturas cambian.  Debes ter en conta que as estacións son opostas nos diferentes hemisferios: verán no Norte e inverno no Sur, e así sucesivamente co resto das estacións. 🙂

4. As zonas térmicas. Son tres ( en realidade 5 ): 2 frías, 2 temperadas e 1 cálida

5.  A distinta duración do día e da noite nas distintas estacións. No verán os días son máis longos e no inverno moito máis curtos. Esta situación acentúase a medida que nos alonxamos do Ecuador cara os Polos, de tal xeito que se chega ó extremo de que nestes o día e a noite poden durar ¡seis meses!, segundo sexa na época estival ou na invernal. Pódes ver a duración de días e noites en cada época do ano nos seguintes enlaces: 🙂  🙂

VOLVER

Advertisements

OS MOVEMENTOS DA TERRA

¿ Quen se move: a Terra ou o Sol? ¿Algún dos dous está quedo?

Se nos deixamos guiar pola nosa percepción visual, o que parece que vemos é que quen se move é o Sol. Sae todas as mañáns polo Leste ( amencer ) e percorre o ceo durante o día describindo unha liña curva ata que se oculta polo Oeste ( atardecer, serán, luscofusco ).

Pero non te deixes engañar. Isto é o que chamamos “movemento aparente do Sol “ , aparente porque na realidade quen se move é a Terra. 🙂 🙂

Realmente, o noso planeta ten 2 movementos fudamentais:

E sí, o Sol tamén se move. ¡A unha velocidade de 777.600 km/h!  ¿E cara onde vai? Xira arredor do centro da Viá Láctea cada e da unha volta cada  200 millóns de anos. Mira: 🙂 🙂

MOVEMENTOS DA TERRA: ROTACIÓN

Xa sabemos que unha das liñas imaxinarias é o eixo terrestre 🙂, que ten unha inclinación de 23°27’. A Terra xira sobre si mesma arredor dese eixe, tardando 24 horas – é decir, un día solar ( 🙂 🙂 ) – en dar unha volta completa.

A todo isto, xa che dixemos por onde “sae” o sol e por onde se “oculta”. Pero,… a ver si o sabes: ¿ en que sentido xira a terra sobre si mesma? A resposta está aquí, na imaxe anterior, búscaa.

Aparte do movemento aparente do Sol, este movemento ten dúas consecuencias principais:

 • A sucesión día – noite: a metade do planeta está iluminada polo Sol, mentras que a outra está de noite. Pódes velo aquí a esta mesma hora: Earth View

Fonte: Wikimedia Commons
 • Os fusos horarios: Dividimos a Terra en 24 partes iguais – os fusos horarios – que se corresponden coas horas que ten o día. Así, a hora solar é diferente en cada fuso horario. Podes velo nestes enlaces: 🙂 🙂

  • Os fusos horaios ( Fonte: Kalipedia )
  •  Por certo, intenta respostar a estas cuestións:

   • Son as 12 da mañán. Vas facer unha viaxe en avión de 6 horas de duración. ¿Sería posible chegar a destino á mesma hora na que saiches, é decir, ás 12 da mañán? ¿Por qué? Para acertar debes pensar: cara onde vai ó avión ( Leste ou Oeste ) e cara onde é máis cedo e máis tarde ( Leste ou Oeste ).

   • Curiosidade: ¿ é posible vivir dúas veces o mesmo día? ¿ e saltar duns luns para un mércores? Pistas aquí: 🙂 🙂

   • Outra curiosidade. Todos coñecedes o libro de Jules Verne, A volta ó mundo en 80 días ( porque si non a coñecedes, … xa vai sendo hora )( Neste enlace podes o libro: 🙂 ). Le o que lle pasou ó seu protagonista W. Fogg neste texto: preme aquí 🙂

OS MOVEMENTOS DA TERRA

VOLVER