Arquivo do blog

5. SOCIEDADE URBANA

Fonte. intef

Fonte. intef

Todos os habitantes da cidade eran burgueses: viven e traballan na cidade. Ten dereitos, pero ten tamén obrigas: pagar impostos e participar na defensa da cidade na milicia urbana.

Pero non todos estaban ao mesmo nivel na escala social e de poder económico e político:

–  Patriciado urbán: Grandes artesáns, comerciantes e banqueiros. Son os verdadeiros cidadáns con plenos dereitos  e participan no goberno da cidade.

Artesáns e comerciantes modestos.

–  Pobres e marxinados: xentes sen traballo, ladróns, mendigos ….

–  Minorías relixiosas que viven en barrios propios: xudarías ou alxamas ( xudeus ) e mourarías ( musulmáns )

Fonte: intef

Fonte: intef