Arquivo do blog

1. ECONOMÍA E SOCIEDADE

Despois da terrible crise do S XIV ( Lembra aquela oración: “Da fame, a guerra e a peste, líbranos Señor ), o S.XV supuxo unha recuperación e no S XVI a poboación creceu considerablemente.

Esta poboación en crecemento, demandaba máis alimento e produtos dos artesáns. Polo tanto, afectou positivamente á economía. Ademáis, os novos descubrementos xeográficos aumentarán a actividade comercial. É unha época de prosperidade xeral. Exemplo dilo é a actividade das cidades italianas ( Xénova,Venecia ), da Hansa no Norte de Europa , ou Lisboa e Sevilla no Sur de Europa.

Na sociedade segue a ser estamental, con privilexiados ( nobreza e clero ) e non privilexiados ( o pobo ). Pero a burguesía xorde coma un grupo social con máis e máis poder económico: grandes comerciantes e banqueiros que pouco a pouco se van facendo con máis riquezas 

En Galicia, o S XVI supón o mantemento da economía agraria tradicional, con frecuentes crises de subsistencias ( malas colleitas e fame, acompañadas de epidemias e peste ).

A prosperidade económica vese reflexada no aumento demográfico e das actividades comerciais. Exemplo é o porto da cidade de Lisboa

A prosperidade económica vese reflexada no aumento demográfico e das actividades comerciais. Exemplo é o porto da cidade de Lisboa

Advertisements

B. AL-ÁNDALUS: ECONOMÍA

Como ocorría en toda Europa ( e resto do mundo ) a maioría dos habitantes de Al-Ándalus se adicaba á agricultura. Poducían sobre todo cereais, vide e olivo, así coma outros cultivos ( arroz, algodón, caña de azucre … ) utilizando sistemas de regadío moi eficaces, o que aumentaba a produción.

 A cidade era o centro na vida de Ál-Andalus: Córdoba chegou a ser quizáis a cidade máis importante de Europa, cuns 100.000 habitantes. Nos zocos das  medinas andalusíes había unha artesanía de alta calidade ( coiro, orfebrería, cerámica, seda … ) e unha importante actividade comercial vendendo eses produtos artesanais tanto na propia cidade coma noutros lugares do mundo.

CIDADE AL ANDALUS