Daily Archives: 8 de Marzo de 2013

PINTURA GÓTICA

  • Soporte:

    • Os muros van desaparecendo e son substituídos polas vidrieras policromadas ( de cores ).

    • Xorde a pintura sobre lenzo e táboa.

  • Técnica do óleo: As cores disólvense en aceites, tardando máis en secar polo que se poden levar a cabo retoques, pintar con máis calma, obter efectos variados … Esta técnica revoluciona a pintura.

  • Temas: sen deixar de representarse temas relixiosos, toman maior importancia os temas profanos, urbanos e burgueses.

  • Caracteristicas xerais similares á escultura: Gáñase en naturalidade e expresividade. Búscase a perspectiva e profundidade.

  • Por outra parte, os autores das obras son recoñecidos como artistas: os flamencos Van Eyck e Van der Weiden, o italiano Giotto ou o holandés O Bosco.

pintura gotico