Monthly Archives: Febreiro 2013

4. A PENÍNSULA IBÉRICA: ENCONTRO DE CULTURAS.

Durante a Idade Media, convivían na Península Ibérica tres culturas: a cristiá, a musulmá e a xudea. As tres mantiveron a súa cultura e incluso vivían incluso en barrios separados ( xudarías ou alxamas, e mourarías ). Polo tanto, convivían 3 grupos:

 

  • Os cristiáns: grupo dominante. Chamados mozárabes nos territorios musulmáns.

  • Mudéxares: musulmás que vivían en territorio cristián, ás veces en moi malas condicións polo que moitos emigraron ao único territorio musulmá que quedaba na Península Ibérica: o Reino de Granada.

  • Xudeos:  adicábanse a actividades comerciais e eran prestamistas. Foron moi perseguidos  e no ano 1492 foron expulsados do territorio español polos Reis Católicos.

Esta diversidade de xentes, xunto co camiño de Santiago, favoreceu o enriquecemento cultural.

encontro de culturas