Arquivo do blog

PINTURA ROMÁNICA

Igual que na escultura, a pintura románica está presente na arquitectura:

  • Soporte: os muros do interior das igrexas. A pintura era parte integrante da arquitectura, de xeito similar á escultura.

  • Técnica do fresco: Sobre un muro cuberto de cal, se pintaba con cores diluidos en agua e cal. Tamén temos os exemplos das miniaturas dos libros e códices medievais.

  • Temas: representábanse figuras e temas relixiosos, relacionados coa Biblia.

  • Caracteristicas xerais similares á escultura: esquematismo, frontalidade, simetría ….

pintura románico