Arquivo do blog

Os Reis Católicos

reis catolicos

A unión matrimomial de Sabela I de Castela e Fernando II de Aragón, supuxo o comenzo da integración territorial dos diferentes territorios e reinos peninsulares baixo unha única autoridade:

– 1479: co seu casamento uniron …

…. a Coroa de Castela,centro da monarquía hispánica, na que estaban integrados os reinos de Galicia e León,

… coa Coroa de Aragón, con Cataluña e os reinos de Valencia, Mallorca e Nápoles

– 1492: Conquista do Reino de Granada

– 1512: incorporación por conquista do Reino de Navarra

Para impoñer a súa autoridade en todos estes territorios, os reis Católicos levaron unha política de reforzo da autoridade monárquica ( autoritarismo ) e de formación dun Estado moderno, na liña do que xa vimos. Por exemplo, en Galicia, despois das revoltas irmandiñas, impuxeron a súa autoridade coa figura do Xustiza maior do Reino, co Tribunal da Real Audiencia, co Capitán Xeral, coa Xuntas do Reino, ou co castigo aos nobres galegos que non obedecían a a súa autoridade ( p.ex. O axustizamento do mariscal Pardo de Cela en Mondoñedo no 1483 )

7 provincias de galicia s xvi

Por outra parte, os reis Católicos levan a cabo unha política de alianzas matrimoniais con países coma Portugal, Inglaterra ou Austria.

monarquia hispanica s xvi