Arquivo do blog

ESCULTURA GÓTICA

As esculturas góticas …

  • … vanse liberando do marco arquitectónico e humanízanse. É unha escultura máis naturalista e expresiva, perde frontalidade e rixidez. O exemplo mías claro témolo no sorriso do profeta Daniel no Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.

  • … seguen a facerse co mesmo material  do Románico: pedra e madeira.

  • … localízanse nas portadas ou fachadas dos templos, e nas columnas, pero vanse liberando e tendo máis volume ( “sáense” dos elementos arquitextónicos e collen aire )

  • … os temas seguen a ser  relixiosos, ainda que collen importancia os temas funerarios ( escultura en sepulcros )

escultura gotico