GLOBALIZACIÓN E NOVA ORDE INTERNACIONAL

Material do Cide@d – Intef. Autor BURGALETA FRAILE, Ramón – Enlace aquí

Para descargar e/ou imprimir documento completo en galego:

GLOBALIZACIÓN E NOVA ORDE INTERNACIONAL

1. A globalización: cambios económicos e sociais no inicio do s XXI

Introdución

Aínda que a grave crise económica iniciada en 2008 abriu un período de grandes incertezas, a fins da primeira década do século  XXI pódense sinalar unha serie de claras tendencias económicas e demográficas no mundo. Seguen sendo poucos, aproximadamente un quinto da poboación mundial, os seres humanos que gozan dun alto nivel de vida. Con todo, países tradicionalmente pobres, como China e India, que representan máis dun terzo da humanidade, comezaron a experimentar as vantaxes materiais dun rápido crecemento económico. Non é o caso doutras zonas do mundo, principalmente África, que atopan serias dificultades para beneficiarse dunha globalización económica que avanzou  imparablemente desde comezos da década de 1980. 

A poboación mundial ha crecido como nunca antes durante a segunda metade do século  XX. Superou xa os 6.000 millóns de persoas. Con todo, o ritmo de crecemento retardouse e moitos  demógrafos estiman que a mediados de século estabilizarase ao redor de 9.000 ou 10.000.

Nas próximas décadas viviremos nun planeta urbanizado, por primeira vez na historia hai máis seres humanos vivindo nas cidades que no campo,  e cunha poboación máis envellecida. Este envellecemento expón xa serios desafíos para o futuro próximo nos países máis desenvoltos. Tamén viviremos, especialmente nas zonas máis desenvoltas, nun mundo  conuna poboación moito máis mesturada e heteroxénea  graciasa os fortes procesos migratorios dos últimos tempos.

A vellas preocupacións, como a desigualdade no mundo, engadíronse problemas como a deterioración ambiental que só poden ser solucionados desde unha perspectiva global.

A  economía mundial: a globalización

Podemos definir globalización como un proceso económico, tecnolóxico, social e cultural a gran escala, que consiste na crecente comunicación e  interdependencia entre os distintos países do mundo unificando os seus mercados, sociedades e culturas.

O concepto de globalización, en principio un termo económico, debe entenderse tamén como un termo que abarca a todos os aspectos da vida social. As ideas, os gustos, os costumes, as formas de vestir… calquera aspecto da vida humana debe contemplarse hoxe desde unha perspectiva global. Xa vimos nunha quincena anterior como no período anterior á primeira guerra mundial (1870-1914), o mundo viviu un primeiro período de globalización relevante. Tras a segunda guerra mundial o mundo vai vivir unha “segunda globalización” moito máis intensa, especialmente a partir dos anos oitenta do pasado século.

A economía mundial: os resultados da globalización

Aínda que a visión da pobreza extrema segue estando presente, demasiado presente, no mundo actual, non podemos esquecer as melloras que se produciron paralelamente aos fenómenos de globalización. O século  XX, un século de catástrofes inéditas na historia da humanidade, foi tamén o século que presentou un desenvolvemento demográfico e económico máis acusado da historia.

Algúns datos. Entre 1913 e o ano 2000, a poboación multiplicouse por 2.5, o PIB (Produto Interior Bruto – a medida máis plausible para apreciar a riqueza dunha comunidade humana) multiplicouse por 20, e o PIB  per  cápita (a división do PIB mundial entre os habitantes do planeta) multiplicouse por 5.

O gran desafío do século  XXI é como manter a mellora das condicións de vida sen esquilmar os recursos naturais ou esnaquizar aínda máis o medio ambiente.

O crecemento da poboación mundial

Na segunda metade do século  XX, a poboación mundial ha experimentado cambios drásticos: creceu moi rapidamente, fíxose máis lonxeva, urbanizouse e emigrou duns países a outros.

Trátase, basicamente, dunha globalización dos cambios experimentados entre mediados dos séculos  XIX e  XX polos países hoxe desenvoltos.

Os datos son elocuentes:

…  de 1900 a 2008 a poboación mundial ha pasado de 1.262 millóns de habitantes a 6.706 millóns. Hase máis que  quintuplicado, cun crecemento especialmente acelerado na segunda metade do século pasado. Estímase que a mediados de século a poboación roldará os 9-10.000 millóns.

A distribución da poboación mundial

A poboación mundial ha seguido un modelo demográfico similar ao que seguiron os países máis desenvoltos:

Primeiro, descenso da mortalidade, despois, inicio do descenso da natalidade.

Este feito freou o crecemento demográfico, de feito, pénsase que a poboación mundial tenderá a  estancarse a mediados deste século.

A poboación do planeta tamén está a seguir o mesmo proceso de envellecemento que empezaron a vivir hai tempo os países máis ricos. En 1950, só o 8% era igual ou maior de 60 anos; en 2000, o 11%; en 2050, estímase que serán ao 22%. A partir de 1950 producíronse cambios importantes na distribución espacial da poboación mundial. América do Norte e, de forma moi destacada, Europa perdeu peso relativo no conxunto da poboación mundial. Asia foi a gran protagonista na segunda metade do século  XX, en 2000 os asiáticos conformaban o 60% da humanidade. África tamén creceu relativamente e estímase que nas próximas décadas incrementará o seu peso no mundo. Estímase que cara ao 2050, un de cada catro seres humanos será africano.

As grandes migracións internacionais

A globalización, mediante o abaratamento do transporte e a difusión de información a escala planetaria, favoreceu os movementos migratorios.

A gran desigualdade económica entre as diferentes zonas do mundo empuxou a millóns de seres humanos que viven nos países máis desfavorecidos a buscar un mellor destino lonxe dos seus fogares.

Procedentes de América Latina, de África, de Asia e de países de Europa oriental, os emigrantes dirixíronse principalmente a Europa e América do Norte principalmente.

En EEUU e Canadá a poboación inmigrante achégase ao 15%, en Europa occidental ascende a algo máis do 10% e, á fronte de todos os destinos de inmigración, en Australia en torno ao 22% da poboación procede do exterior.

A Europa mediterránea (España, Italia, Grecia), tradicional terra de emigración, converteuse nos últimos anos nun dos grandes polos de inmigración.

A inmigración en España

O caso do noso país é especialmente espectacular:

             En 1990, a poboación inmigrante roldaba o 3% do total. En 2010, achégase ao 14%, unha porcentaxe similar a EEUU, o gran país receptor de emigrantes.

             Os resultados económicos da emigración son basicamente positivos para as sociedades que participan nela. Con todo, e especialmente en tempos de crises, a inmigración xera novos conflitos (choques culturais, competencia polos empregos menos cualificados e polo acceso aos servizos sociais, racismo, etc.) que supoñen un desafío para as sociedades democráticas.

2. Cambios políticos e a nova orde internacional

Internacional

O derrube do “imperio soviético” deixou a Estados Unidos como única superpotencia mundial e propiciou unha serie de cambios transcendentais. Quizá o exemplo máis espectacular é Europa. Con enorme rapidez, Alemaña se  reunificó, as antigas “democracias populares” democratizáronse e a Unión Europea estendeuse cara ao leste, chegando a reunir a 27 nacións en 2006. A OTAN estendeuse á vez cara ao oriente incluíndo antigas repúblicas da  URSS. Estas transformacións tiveron lugar nun contexto bastante pacífico. A guerra civil que marcou a división de Iugoslavia foi a excepción violenta.

O ataque terrorista sobre Nova York e Washington o 11 de setembro de 2001 foi o segundo momento clave do tránsito ao novo milenio. O  yihadismo ou terrorismo islamita asestou un duro golpe a EEUU. A reacción norteamericana foi inmediata: a invasión de Afganistán e o desaloxo do réxime “talibán” que aloxara aos terroristas de Al Qaeda. O seguinte paso foi moito máis polémico: a invasión de Iraq en 2003 complicou aínda máis o panorama incerto do Oriente Medio, unha rexión onde planea a ameaza dun Irán que parece querer converterse en potencia nuclear.

China protagonizou un crecemento económico espectacular, compaxinando un capitalismo agresivo co mantemento dunha ditadura comunista.

Asia configúrase como o continente chamado a xogar un papel preponderante no século  XXI. Mentres, Latinoamérica asiste á emerxencia de Brasil como gran potencia rexional, e África, a pesar dalgunhas melloras na última década, non consegue saír da espiral de inestabilidade política, guerras e empobrecemento.

A evolución política en Occidente

Tras os atentados do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, baixo a presidencia de George Bush fillo, lanzáronse ao que denominaron a “guerra contra o terror”, invadindo Afganistán e Iraq e aplicando unha política antiterrorista a miúdo afastada da defensa dos dereitos humanos. O mellor exemplo é a prisión de  Guantánamo, onde o exército norteamericano mantén centenares de prisioneiros sen someterlles a xuízo.

A elección do demócrata  Barack Obama en 2009 supuxo un xiro na política norteamericana aínda sen determinar claramente.

Europa foi testemuña da expansión da Unión Europea cara ao leste ata alcanzar 27 membros. A caída do comunismo en Iugoslavia trouxo de novo a guerra ao noso continente.

De 1991 a 1999, a guerra e a “limpeza étnica” (a eliminación violenta dun grupo étnico nun territorio)  ensangrentaron a antiga Iugoslavia. O conflito de Kósovo concluíu coa intervención da OTAN e a práctica independencia deste territorio.

Madrid (11 marzo 2004) e Londres en 2005 sufriron o brutal ataque do terrorismo  yihadista.

A evolución política en Rusia

Rusia reflotou a súa economía acentuando o seu carácter de exportador de petróleo e entrou con Putin nunha deriva autoritaria baseada na restrición das liberdades políticas no interior e na afirmación como potencia no exterior.

En 2008,  Medvedev foi elixido, nunhas eleccións de dubidosas garantías democráticas, presidente de Rusia. Inmediatamente, nomeou a  Vladímir Putin, primeiro ministro. Na práctica, Putin segue sendo o “home forte” de Rusia.

A evolución política en Asia, América Latina

En Asia tenderon lugar os acontecementos que posiblemente determinen o novo século: a fulgurante expansión de China, convertida cada vez máis na “fábrica do mundo”; o despegamento da India, no que destaca a achega das tecnoloxías da información; e a recuperación de Xapón, tras unha longa recesión nos anos noventa.

América Latina viviu unha onda  democratizadora que varreu as vellas ditaduras militares que durante moito tempo dominaron o continente. O mellor exemplo é México onde, por primeira vez desde a revolución de 1917, no ano 2000 produciuse a alternancia democrática no goberno coa derrota do  sempiterno Partido Revolucionario Institucional ( PRI).

En xeral, houbo un xiro á esquerda no continente, aínda que algún dos novos réximes populistas, como o de Hugo Chávez en Venezuela, constitúen a principal ameaza á democracia na rexión. Mentres a ditadura comunista de Fidel Castro queda como unha reminiscencia da guerra fría.

A evolución política en África

África iniciou o novo século con moi lixeiros signos de mellora.

Aínda que nos últimos anos houbo una certa mellora, o  subdesenvolvemento económico e a inestabilidade política seguen forzando a miles de africanos a buscar a súa supervivencia fose do continente.

África segue estando atravesada por conflitos e guerras que se abaten sobre unha poboación empobrecida.

O conflito de Darfur en Sudán ou a guerra civil no  Congo son bos exemplos diso.

Segunda guerra do  Congo

“A Segunda Guerra do  Congo foi un conflito armado que tivo lugar en gran parte do territorio da República Democrática do  Congo (o antigo  Zaire), con posterioridade á Primeira Guerra do  Congo. Este conflito iniciouse en 1998 e terminou formalmente en 2003, cando asumiu o poder un goberno de transición baixo os termos do Acordo de  Pretoria. Os combatentes proviñan de nove nacións (ademais de existir dentro do país vinte faccións armadas distintas), o que o converte no conflito continental africano máis grande do que se teña noticia.

Coñecida tamén como Guerra Mundial Africana, Gran Guerra de África ou a Guerra do  coltán, provocou a morte de aproximadamente 3,8 millóns de persoas, a maioría delas por fame e enfermidades  prevenibles e  curables. Dentro destes graves feitos, considérase a este episodio o máis álxido dentro do chamado “xenocidio  congoleño”. Esta tráxica cifra converteu a esta guerra no conflito máis mortífero desde a Segunda Guerra Mundial, e iso sen contar os millóns de desprazados e refuxiados nos países veciños.”  

Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_del_Congo

Os conflitos internacionais nos inicios do s XXI

O novo mundo xurdido da guerra fría está marcado por unha serie de conflitos que ameazan a paz mundial.

O  yihadismo ou terrorismo islamita busca mediante a violencia impoñer unha visión fanática do Islam. A súa organización máis importante Al Qaeda, dirixida por Osama  bin Laden chamou en 1998 á constitución dunha “Fronte Islámica Internacional contra Xudeus e Cruzados (Cristiáns)”.

O  yihadismo golpeou Estados Unidos e Europa pero sobre todo está a supoñer unha sangría para a poboación dos países musulmáns onde actúa de forma cruel e sistemática.

Tres son os grandes centros da yihad mundial:

  • Afganistán-Paquistán
  • Oriente Medio, especialmente Iraq e Arabia Saudita
  • Norte de África onde en 2007 constituíuse a organización “Al Qaeda no  Magreb islámico”, un grupo que constitúe unha gran ameaza para o sur de Europa.

Os conflitos internacionis nos inicios do s XXI

Oriente Medio, a rexión onde se concentran as maiores reservas de petróleo do mundo, seguiu sendo a zona de máxima tensión internacional. Aquí desenvolvéronse os principais conflitos tras o fin da guerra fría.

A invasión norteamericana de Afganistán (2001) e Iraq (2003) abriron dous conflitos armados nos que está implicada gran parte da comunidade internacional.

O presidente Obama manifestou o seu desexo de retirar tropas de Iraq e intensificar os seus esforzos en Afganistán.

Ligado á situación do seu veciño Iraq, o líder iraniano  Ahmadinejad relanzou o programa civil nuclear iraniano.

A posible obtención da arma nuclear polo goberno islámico de  Teherán é unha das grandes preocupacións mundiais no ano 2010. A Forza Internacional de Asistencia para a Seguridade (en inglés  International  Security  Assistance  Force,  ISAF) é unha misión militar levada a cabo por unha forza internacional desde 2001 e desde 2003 pola OTAN, en Afganistán (Datos do mapa 20/11/ 2006.)

Guerra de Afganistán (desde 2001) 

“A Guerra en Afganistán, que comezou o 7 de outubro de 2001 coa «Operación Liberdade Duradeira» das tropas estadounidenses e a «Operación  Herrick» das tropas británicas para invadir e ocupar o país asiático,[21] foi emprendida en resposta aos atentados do 11 de setembro de 2001 en Estados Unidos.

O obxectivo declarado da invasión era atopar a Osama  bin Laden e outros dirixentes de Al Qaeda para levalos a xuízo, e derrocar ao réxime Talibán que apoiaba e daba refuxio aos membros de Al Qaeda. A Doutrina Bush de Estados Unidos declarou que, como política, non se distinguiría entre organizacións terroristas e nacións ou gobernos que lles dan refuxio.

Existen dúas operacións militares loitando por controlar o país. A «Operación Liberdade Duradeira» é unha operación de combate estadounidense coa participación dalgúns países da coalición e que actualmente se está levando a cabo principalmente nas rexións do sur e do leste do país ao longo da fronteira con Paquistán. Nesta operación participan uns 28.300 militares estadounidenses aproximadamente.

A segunda operación é a Forza Internacional de Asistencia para a Seguridade ( ISAF), que foi establecida polo Consello de Seguridade de Nacións Unidas a finais de decembro de 2001 para asegurar Cabul e as áreas dos seus arredores. A OTAN asumiu o control da  ISAF en 2003. A data do 23 de xullo de 2009, a  ISAF tiña ao redor de 64.500 militares de 42 países, proporcionando os membros da OTAN o núcleo da forza. Estados Unidos tiña aproximadamente 29.950 soldados na  ISAF.”                                                                                                       

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Invasion_de_Afganistan_de_2001

Resume

Lembra o máis importante.

– O mundo viviu un acelerado proceso de globalización nas últimas décadas.  
– A crise económica de 2008 golpeou duramente a economía internacional.  
– Só un quinto da poboación mundial vive nos países desenvoltos, pero países tradicionalmente pobres e moi poboados, como China e India, protagonizaron un importante desenvolvemento nos últimos tempos.  
– África segue sendo o continente máis atrasado e con maiores dificultades económicas.  
– A poboación mundial creceu aceleradamente na segunda metade do século  XX, pero o descenso da natalidade fará que probablemente se estabilice en torno ao 2050.  
– O descenso de natalidade está a provocar un crecente proceso de envellecemento.
– As grandes migracións internacionais desde os países de renda media e baixa aos países máis desenvoltos está conformado sociedades máis complexas e multiculturais.
– Tras a desaparición da  URSS en 1991, os EEUU quedaron como única superpotencia e a OTAN como única gran alianza militar.
– A caída das “democracias populares” ha provocado a rápida expansión da UE.   – O  yihadismo atacou EEUU e Europa nos últimos anos, aínda que a maior parte das súas vítimas áchanse entre a poboación dos países musulmáns.
– O ataque sobre EEUU o 11 de setembro de 2001 provocou a reacción norteamericana e a invasión de Afganistán e Iraq.    – China protagonizou un crecemento fulgurante nas últimas décadas e Asia configúrase como o continente hexemónico no século  XXI.
A %d blogueros les gusta esto: