Do Imperialismo á Descolonización e o Subdesenvolvemento

Vídeo I want ot be a pilot

Documentos:

África: Colonialismo, Descolonización e Subdesenvolvemento

África é o segundo continente máis extenso e máis poboado. África ten enormes reservas de recursos naturais, E a pesar disto, segue a ser o continente máis pobre.

Por que? Como podemos facer comprensible unha situación que parece inexplicable? Imos tentar facelo posible a tarvés da análise dos cambios no mapa do continente africano.

Observa con atención e  analiza os mapas de África 1885 – 1914

 1. Cal é a diferencia que se observa entre o mapa de África de 1885 e 1914?
  1. Como se chama ao proceso que cambia o mapa africano e asiático desde o último tercio do s XIX? Explíca brevemente o concepto.
  1. Cales son os maiores imperios coloniais en 1914 e que territorios abarca cada un?
  1. Cal foi a conferencia internacional que cambiou o rumbo de África? Que ocorreu nela e cal foi a súa importancia?
  1. Cal é a orixe, as causas da formación destes imperios coloniais?
  1. Cales foron as súas consecuencias  e efectos?

Estrutura, organiza as respostas nun esquema ou mapa conceptual.

Fíxate no mapa de África do proceso de descolonización e o de 2019

 1. Cal é a diferencia fundamental entre o mapa da descolonización e o de 1914? Que nome recibe este proceso.
 2. Cales foron as causas, os espazos e a cronoloxía  deste proceso?
 3. E as súas consecuencias? Para a resposta, busca información sobre o Terceiro Mundo, fíxate no mapa de IDH 2013 e a súa relación co Terceiro Mundo , le atentamente os textos  “Fame en África” e “África, o espolio dos recursos naturais”,  ademáis dos datos que che ofrecemos a continuación:
    Taxa de natalidade % poboación <15 anos Renda per cápita Taxa de fecundidade Esperanza de vida Taxa de mortalidade infantil
Metrópole Francia 12 ‰ 18 % 40470 $ 1,9 79 / 85 3,5 ‰
Colonia Senegal 38 ‰ 44 % 2390 $ 5 65 / 68

A partir das resostas ás 3 actividades anteriores, elabora un mapa conceptual 

Texto sobre o Imperialismo, descolonización e a África actual

Redacta un texto sobre o proceso de colonización e descolonización, así como as súas consecuencias . A estrutura textual podería ser a seguinte:

 1. Título
 2. Subtítulo
 3. O mapa de África desde ao s XIX ata a actualidade:
  1. Cambios.
   1. Causas destes cambios.
    1. Colonización. Concepto,causas, características e desenvolvemento
    1. Descolonización. Concepto,causas,  características e desenvolvemento
   1. Consecuencias. África na actualidade.
 4. Conclusión.
A %d blogueros les gusta esto: