Daily Archives: 13 de Marzo de 2020

Historia 4º ESO

Traballo de Xeografía e Historia (4º ESO) debido á suspensión das clases pola pandemia do covid-19

Durante estas, en principio, 2 semanas iremos rematando de xeito individual o traballo que xa temos explicado e comezado a traballar: Franquismo e Transición.

1. Completamos as táboas de contido, polo libro de texto e por estes documentos:

2. Elaboramos mapa conceptual ( 1 do franquismo e 1 da Transición)

3. Redactamos un texto sobre estes dous períodos (franquismo e Transición), pero deixando á vosa elección /decisión facer dous: un sobre o franquismo e outro sobre a Transición á Democracia.

4. Enviamos os textos en pdf e as imaxes dos mapas conceptuais ao email: xfmaneiro@gmail.com

No correo elctrónico, por favor !!!!, poñer en :

Asunto: 4º ESO A ou B, Franquismo-Transición e Nome completo da alumna ou alumno.

Nota: Non esquezades que podedes ir elaborando a liña do tempo!!… e incluso entregando 😉