Daily Archives: 17 de Decembro de 2012

TRABALLO INICIAL DO TEMA

TEMA 3. O REXURDIR URBANO

PRESENTACIÓN DO TEMA POR GRUPOS.

1. GRUPOS:

 • O rexurdir urbano

 • A cidade medieval. Sociedade e actividades económicas urbanas

 • O nacemento da Pobra do Deán e do Caramiñal

 • Fortalecemento do poder real.

 • A crise baixomedieval.

2. Produto final:

 • Presentación ao resto da clase do tema, de xeito oral e apoiándose nunha presentación dixital.

 • Duración da presentación : 5-7 minutos

3. Tarefas:

 • Busca e fai unha lista das palabras clave.

 • Ordea as palabras clave.

 • A partir das palabras clave, fai un esquema.

 • Elaborar un pequeño texto expositivo  dividido en párrafos ( por exemplo, cada palabra clave , un párrafo )

 • Elaborar unha presentación dixital a partires do esquema e do texto , completando con imaxes ilustrativas. Tes un exemplo – guía de presentación aquí: MODELO PRESENTACION

4. Avaliación: Criterios de avaliación do traballo e da presentación oral. Vanse avaliar, por parte do profesor e tamén dos compañeiros,os seguintes aspectos:

 

Excelente 5

Ben 3

Mellorable 1

Deficiente 0

Elección acertada das palabras clave

 

 

 

 

Elaboración clara e ordeada do esquema

 

 

 

 

Estrutura, orde e claridade do texto

 

 

 

 

Calidade da presentación dixital

 

 

 

 

Presentación oral

 

 

 

 

Traballo en equipo