Monthly Archives: Xuño 2012

ATENAS. A DEMOCRACIA

A palabra democracia ven do grego demos ( pobo ) e kratos ( poder ): poder ou goberno do pobo.  Por primeira vez, aparece un tipo de goberno no que o cidadán ten dereitos e participa nas decisión políticas. Podemos decir así, que a democracia ateniense é o berce da actual democracia.

No S V a.C. superáronse as formas de goberno oligárquicas ( goberno duns poucos )e coas tiranías ( poder absoluto dunha soa persoa ).

Figuras como Pericles, acentuaron as reformas políticas de Solón e Clístenes, e deron lugar ao sistema democrático. As institucións máis destacadas eran:

  •  Asemblea ( Eclesia ): formada por todos os cidadáns maiores de 18 anos.

  • Consello ( Bulé ): 500 membros maiores de 30 anos elexidos por sorteo anual.

  •  Maxistrados: os gobernantes da polis.

Debemos finalmente poner o acento na idea de que esta era unha democracia moi restrinxida, coa participación dun 10% da poboación da polis.