Daily Archives: 5 de Xuño de 2012

A SOCIEDADE DA ANTIGA GRECIA

Podemos facer dúas clases de división na sociedade grega: libre/escravos e cidadáns/non didadáns:

  • Libres: homes libres que non pertencían a ninguén. Podían ser:

  • Cidadáns: homes libres nacidos na polis e que tiñan dereitos políticos; podías participar nas decisión de goberno. Eran unha minoría ( un de cada dez habitantes das polis ) na que destacaban os grandes propietarios de terras e os ricos comerciantes. No S Va.C. de preto de medio millón de habitantes, en Atenas só había 40.000 cidadáns.

  • Non cidadáns: Chamados metecos en Atenas e periecos en Esparta, eran inmigrantes ( estranxeiros ) que non tiñan dereitos políticos, ainda que podían chegar a ser ricos artesáns ou mercaderes.

  • Escravos ( ilotas en Esparta ): non tiñan ningún dereito e eran considerados como meras mercadorías.

Xogo: Unha casa grega