Daily Archives: 12 de Febreiro de 2012

Zonas Termoclimáticas

ZONA

LUGAR

TEMPERATURAS

TROPICAL OU CÁLIDA

Entre os Trópicos de Cáncer e Capricornio

Altas  durante todo o ano,

non baixando as TM mensuais dos  18ºC,

e cunha AT anual baixa.

TEMPERADA

Entre osTrópicos e os Círculos Polares

Nas costas, as temperaturas son suaves todo o ano, cunha AT anual moderada.

No interior do continente,

a AT vai aumentando,facéndose as temperaturas extremas ( altas no verá, baixas no inverno )

FRÍA OU POLAR

Nos Círculos Polares

Frías ou moi frías todo o ano, sendo raro que suban por riba dos 5ºC no verán.