Daily Archives: 21 de Xullo de 2011

OS MOVEMENTOS DA TERRA

¿ Quen se move: a Terra ou o Sol? ¿Algún dos dous está quedo?

Se nos deixamos guiar pola nosa percepción visual, o que parece que vemos é que quen se move é o Sol. Sae todas as mañáns polo Leste ( amencer ) e percorre o ceo durante o día describindo unha liña curva ata que se oculta polo Oeste ( atardecer, serán, luscofusco ).

Pero non te deixes engañar. Isto é o que chamamos “movemento aparente do Sol “ , aparente porque na realidade quen se move é a Terra. 🙂 🙂

Realmente, o noso planeta ten 2 movementos fudamentais:

E sí, o Sol tamén se move. ¡A unha velocidade de 777.600 km/h!  ¿E cara onde vai? Xira arredor do centro da Viá Láctea cada e da unha volta cada  200 millóns de anos. Mira: 🙂 🙂