Daily Archives: 2 de Novembro de 2009

Conceptos básicos Revolución Industrial

Os seguintes son os conceptos básicos sobre a revolución industrial:

revolución industrial, revolución agraria, revolución demográfica, revolución dos transportes, protoinsutrialización, domestic system, putting out system, factory system, sistema Norfolk, enclosure acts, éxodo rural, barbeito, teoría de Malthus, liberalismo económico